27
paź

Regulamin konkursu 500 polubień #zdrowiewglowie

Regulamin konkursu organizowanego na FB z okazji 500 polubień #zdrowiewglowie

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu, jest Gabinet dietetyczny „Zdrowie w Głowie” z siedzibą w Starych Drzewcach 3, 67-407 Szlichtyngowa, posiadający nr NIP 4970087653 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/zdrowiewglowiegabinetdietetyczny (zwanej dalej “Fanpage”)
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 3. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage „Zdrowie w Głowie gabinet dietetyczny”
 4. zostawienie komentarza: #zdrowiewglowie
 5. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
 6. udostępnienie postu znajomym (jeżeli osoba biorąca udział w konkursie nie ma nic przeciwko)
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 8. Czas trwania konkursu: od 27.10.2018 – 31.10.2019, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 1.11.2018.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 10. Osoba, do której trafi nagroda oświadcza, że nie ma nic przeciwko, aby jej zdjęcia sprzed i po metamorfozie zostały wykorzystane do celów marketingowych firmy „Zdrowie w Głowie”

 

 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodą Konkursie jest 3-miesięczna opieka dietetyczna, w skład której wchodzą m.in. 3 konsultacje dietetyczny i stały kontakt telefoniczny i e-mailowy. Wartość nagród wynosi 390 zł. (zwanych dalej “Nagrodą Główną”)
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie losowania.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
 3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien skontaktować się z gabinetem dietetycznym „Zdrowie w Głowie”
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.